Bruger Aftale

Betingelser for brug aftale
LÆS DENNE website kræver HENSYN TIL OG som en betingelse for adgang, der muliggør DIG.
Har læst og godkendt VILKÅR FOR ANVENDELSE AFTALE OG læst og godkendt BESTEMMELSER I FORTROLIGHEDSPOLITIK AF DENNE HJEMMESIDE ER NØDVENDIGE OVERVEJELSER til hjemmesiden der giver dig ret til at besøge, LÆS, videresælge, Transact, PROCES FOR betalinger eller interagere med det på nogen måde . Ved at besøge denne hjemmeside er alt,-bøjning VILKÅR FOR ANVENDELSE er blevet sendt til DIG. ALLE aftaler, repræsentationer, LØFTER, GARANTIER, handlinger eller udtalelser VED TURIST, der adskiller sig på nogen måde denne aftale skal gives nogen FORCE eller virkning.
ALLE PERSONER nægtes adgang til eller brug af dette websted, medmindre de læser og accepterer vilkårene for brug og fortrolighedspolitik.
Ved at se, besøger, BRUG vegne For indgå betalinger, interagere med denne hjemmeside Som en forhandler, formidler, AFFILIATE, KUNDEN, MERCHANT tjenesteudbyder Publisher, ANNONCØR ELLER SAMSPIL overhovedet enige ER DU ALLE bestemmelserne i denne VILKÅR FOR ANVENDELSE POLITIK OG POLITIK på dette website. Med eventuelle ændringer til denne aftale eller supplerende politikker indarbejdet ved henvisning hvilken hjemmeside KAN FORETAGE efter eget skøn i fremtiden.
ALLE PERSONER under en alder af 18 nægtes adgang til denne hjemmeside. HVIS DU ER UNDER 18 ÅR, DET ER ULOVLIGT for dig at besøge, læse eller interagere med denne hjemmeside eller dens indhold på nogen måde. DENNE HJEMMESIDE SPECIFIKT nægter adgang til en bestemt person der er omfattet af BARNET ONLINE Privacy Act (COPA) af 1998.
DENNE HJEMMESIDE forbeholder sig ret til at nægte adgang til nogen person eller VIEWER eller anden grund. I HENHOLD TIL DEN FORTROLIGHEDSPOLITIK, som du acceptere som en betingelse for visning, hjemmesiden tilladelse til at indsamle og lagre data OG INFORMATION TIL FORMÅLET MED UDELUKKELSE og for mange andre anvendelser.
Vilkårene for brug AFTALE kan ændre sig fra tid til anden. Besøgende har BEKRAEFTENDE pligt som en del af vederlaget for tilladelse til at se denne hjemmeside, for at holde sig underrettet om ændringer.
PARTER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE AFTALE
Besøgende, seere, brugere, abonnenter, medlemmer, associerede selskaber, forhandlere eller kunder, kollektivt HERI benævnt “Besøgende” er parter i denne aftale. Hjemmesiden og dens forgænger hjemmesider ejere og / eller operatører er parter i denne aftale, her betegnet som “Website”. Besøgende Forstå og anerkende Denne aftale esta over-regler, og supersecedes enhver og alle aftaler med Website Besøgende, herunder, men ikke begrænset til Besøgende ejer elektroniske website betingelser for brug, politisk privatlivets fred eller andre juridisk bindende aftaler Foreslået placeret på besøgende hjemmeside.
Website Besøgende hjemmeside afviser hermed alle aftaler electonic herunder men ikke begrænset til de besøgende Vilkår og betingelser. Denne aftale regulerer alle parter. I tilfælde af en tvist med Hjemmesiden Visitor er underlagt denne aftale og misligholdelse af de gældende regler og love, der skal afgøres bindende voldgift eller en domstol på Websites valg i jurisdiktion Websites valg. Enhver og alle aftaler, repræsentationer, løfter, garantier, handlinger eller udtalelser af besøgende hjemmeside eller andre foreslåede aftale, der afviger på nogen måde fra vilkårene i aftalen esta der ikke tillades nogen kraft eller virkning. Alle besøgende, herunder forhandlere, intermediarys, associerede selskaber, joint venture-partnere, udgivere, annoncører, online marketingfolk, og enhver, og alle brugere, der besøger eller adgang til denne hjemmeside på nogen måde er underlagt gensidig frigivelse og eventuelle Kontrakter eller aftaler er ikke tilladt at være opsiges for enhver årsag eller grund uden gensidig skriftlig aftale og samstemmende udtalelse fra hjemmesiden.
BRUG AF OPLYSNINGER FRA DENNE HJEMMESIDE
Medmindre du har indgået en udtrykkelig skriftlig kontrakt med denne hjemmeside om det modsatte, besøgende, seere, abonnenter, medlemmer, associerede selskaber eller kunder har ikke ret til at bruge disse oplysninger i en kommerciel eller offentlig indstilling; De har ingen ret til at udsende det, kopiere det, gemme det, printe den, sælge den, eller offentliggøre dele af indholdet på denne hjemmeside. Ved at se indholdet af denne hjemmeside accepterer du esta betingelse for visning og du anerkender, at enhver uautoriseret brug er ulovlig og kan lade dig til civilretlige eller strafferetlige sanktioner. Igen, besøgende har ingen rettigheder overhovedet at bruge indholdet af, eller dele deraf, herunder STI databaser usynlige sider, linkede sider, underliggende kode, eller andre immaterielle rettigheder i stedet kan indeholde en eller anden grund til enhver anvendelse. Ingenting. Besøgende ENIGT til skadeserstatning mængden af ​​US $ 100.000 i Tilføjelse til omkostninger og faktiske skader for misligholdelse af esta bestemmelse. Tegningsoptioner besøgende At jeg eller hun forstår accepterer esta Denne bestemmelse er en betingelse for visning og at visning udgør accept.
EJERSKAB AF HJEMMESIDE ELLER RET TIL AT BRUGE, SÆLGE, offentliggøre indholdet på denne hjemmeside
Hjemmesiden og dens indhold er ejet eller licenseret af hjemmesiden. Materiale på hjemmesiden må formodes at være proprietær og ophavsretligt beskyttet. Besøgende har ingen som helst rettigheder i webstedets indhold. Brug af hjemmesidens indhold eller anden grund er ulovlig, medmindre det sker med udtrykkelig aftale eller tilladelse af hjemmesiden.
Hyperlinking TIL SITE, co-branding, “INDRAMNING” OG REFERENCING SITE FORBUDT
Medmindre det er udtrykkeligt godkendt af hjemmesiden, kan ingen hyperlink dette site eller dele deraf, (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres anden grund. Endvidere er det ikke tilladt at henvise (hjemmeside adresse) url af denne hjemmeside i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medier uden udtrykkelig tilladelse, ej heller har du lov til at “ramme ‘stedet. Konkret du enige om at samarbejde med hjemmesiden til at fjerne eller deaktivere sådanne aktiviteter og være ansvarlig for alle skader. Du accepterer hermed at en erstatning på US $ 100.000,00 plus omkostninger og faktiske skader for at overtræde esta bestemmelse.
ANSVARSFRASKRIVELSE for indhold af SITE
Hjemmesiden fralægger sig ethvert ansvar for rigtigheden af ​​indholdet på denne hjemmeside. Besøgende påtage sig enhver risiko for visning, læsning, hjælp, eller forlade sig på esta oplysninger. På anden måde formes, medmindre du har en udtrykkelig kontrakt om det modsatte med hjemmesiden, har du ingen ret til at påberåbe sig nogen oplysninger så nøjagtige indeholdt heri. Hjemmesiden gør ikke en sådan garanti.
Er-blevet gjort alt for at præcist at repræsentere dette produkt og dets potentiale. Selvom esta industri er en af ​​de få, man kan skrive, hvor deres egen kontrol i form af indtjening, er der ingen garanti for, at du “vil tjene nogen penge ved hjælp af de teknikker og ideer i disse materialer. Eksempler og testimonials I Disse materialer er ikke fortolkes det som et løfte eller garanti for indtjening. Indtjeningspotentiale er helt afhængig af den person, der bruger vores produkt, deres tanker og teknikker. Dette produkt er ikke en forretningsmulighed, og kun yder rådgivning og uddannelse Om Internet og søgemaskine optimering. Dette er et nyt produkt og system, og sådan som der er ingen tradition for indtjening fra dets anvendelse. Vi har ikke faktiske indtjening styr på brugere af vores produkt som de samme brugere vil krænke forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger eller ejendomsrettigheder. Oplysningerne på dette HJEMMESIDE ER VORES erfaring med produktet. HVIS DU VIL dele dine erfaringer os.
ANSVARSFRASKRIVELSE for skader forårsaget til din computer eller software fra interagere med denne hjemmeside eller dets indhold. Turist påtager sig alle risikoen for virus, orme eller andre faktorer korrumperende.
Hjemmesiden påtager sig intet ansvar for skader på computere eller software af den besøgende eller enhver person den besøgende efterfølgende kommunikerer med fra korrumperende kode eller data, der er uforvarende overføres til den besøgendes computer. Igen udsigt besøgende og interagerer med dette websted, eller bannere eller pop-ups eller reklamer vises derpå, på egen risiko.
Vilkår for skader forårsaget af DOWNLOADS
Henter turistinformation fra dette websted på esta egen risiko. Websted, der gør Ingen downloads garantiforpligtelser er fri for korrumperende computer koder, godbidder herunder, men ikke begrænset til, virus og orme.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Ved at se, bruge, eller interagere på nogen måde Med dette websted, godbidder herunder bannere, reklamer eller pop-ups, downloads, og som en betingelse for hjemmesiden til at lade sine lovlige visning, Visitor evigt frafalder alle ret til påstande om skader af enhver og enhver beskrivelse baseret på nogen kausal faktor, der følger i enhver mulig skade, uanset hvor afskyelige eller omfattende, enten fysisk eller følelsesmæssig, forudsigelige eller uforudsigelige, uanset om business personale i naturen.
Skadesløsholdelse
ENIGT besøgende, der i tilfælde af, jeg forårsager skade, Hvilket hjemmesiden er forpligtet til at betale for, at besøgende, som en betingelse for visning, lover at tilbagebetale Website for alle.
INDLÆG
Besøgende ENIGT som en betingelse for visning, At enhver Kommunikation mellem besøgende og Website anses for at indsendelse. Alle indlæg, godbidder, herunder dele deraf, grafik indeholdt herom, eller noget af indholdet af manuskriptet, bliver den eksklusive ejendom af hjemmesiden og kan anvendes, uden tilladelse Endvidere til kommerciel brug uden yderligere vederlag af nogen art. ENIGT besøgende kun at kommunikere disse oplysninger til hjemmesiden, som den ønsker at evigt tillade websted for at bruge på nogen måde efter eget forgodtbefindende. “Partnere” er også en bestemmelse i fortrolighedspolitik.
MEDDELELSE
Ingen yderligere varsel af nogen art eller anden grund er grund besøgende og besøgende udtrykkeligt garanterer en forståelse af, at retten til at lægge mærke til er fraviges som betingelse for tilladelse til at se eller interagere med hjemmesiden.
TVISTER
Som en del af vederlaget, at hjemmesiden kræver til visning, bruge eller interagere med denne hjemmeside, Visitor ENIGT at bruge bindende voldgift for ethvert krav, tvist eller kontrovers (“anprisning”) af enhver art (enten i kontrakt, erstatningsret eller andet) der udspringer af eller vedrører dette køb, dette produkt, herunder solicitation spørgsmål, privatlivets fred og vilkår for brug spørgsmål. I tilfælde den besøgende er den vindende part, skal Visitor bare omkostningerne ved sin egen advokat gebyrer. Website forbeholder sig retten til at retsforfølge Vistor i en retssal i den jurisdiktion af Website valg.
I intet tilfælde må beskueren, besøgende, medlem abonnent eller kunde har ret til at gå til domstolene eller har en nævningesag. Viewer, besøgende, medlem, abonnent eller kunde vil ikke have ret til at engagere sig i pre-trial discovery undtagen som fastsat i reglerne; Du vil ikke have ret til at deltage som repræsentant eller medlem af en klasse af fordringshavere vedrørende ethvert krav underlagt voldgift; den ultimative voldgiftsmand beslutning vil være bindende, og med begrænsede muligheder for at klage.
Den vindende part godtgøres af den anden part for enhver og alle omkostninger forbundet med tvisten voldgift, herunder advokatsalærer, indsamling gebyrer, efterforskning honorarer, rejseudgifter.
Jurisdiktion og værneting
Hvis ethvert spørgsmål om køb esta skal indbringes for en domstol, før eller efter voldgift, Viewer, besøgende, medlem abonnent eller kunde accepterer at, at den eneste og rette kompetence til at være staten og byen Erklæret i kontaktoplysningerne af web ejer, medmindre andet er angivet her. I tilfælde af at retssager er i en føderal domstol, skal den rette domstol Vær føderale domstol valget af hjemmesider.
Fakturering model og annullering / tilbagebetalingspolitik
Tilbagebetaling kan rekvireres ved henvendelse kundesupport ved at klikke på linket i bunden af ​​hjemmesiden, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
GÆLDENDE LOV
Viewer, besøgende, medlem abonnent eller kunde enig i, at gældende lovgivning, der skal anvendes i alle tilfælde, være, at staten af ​​hjemmesiden notering i vores kontaktoplysninger.
KONTAKT OPLYSNINGER
Operatøren af ​​dette websted kan kontaktes på support@svendborg-allstars.dk